ခ်စ္စံအိမ္ဘေလာ့သည္ သိ၍တတ္လို ့ေရးၿခင္းမဟုတ္ပါ ရင္ထဲကစကားလုံးမ်ားကုိစာလုံးအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲေရးသားၿခင္းသားၿဖစ္ေသာေၾကာင့္လာလည္ၾကေသာမိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ရွင္

Monday, April 16, 2012

ကညင္ကုန္းရြာအတြက္(ဧျပီ ၁၆ ရက္ေန႔ထိ ေကာက္ခံရရွိေသာ မီးစက္အလွဴရွင္စာရင္း)

ပရဟိတဆိုသည္မွာ ကုိယ္က်ဳိးမငဲ့အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ပရဟိတ ဆိုေသာ အရာကို ေငြေၾကး၊ ဥစၥာ၊ ဂုဏ္ဓန၊ ပကာသနေတြရွိမွလုပ္၍ ရေသာအရာမဟုတ္ေပ။ လူတစ္ေယာက္ တြင္ပရဟိတ ဆိုေသာစိတ္ဓာတ္ရွိရန္အထူး လိုအပ္ပါသည္။ ပရဟိတဆိုေသာစိတ္ဓာတ္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ လူသားတိုင္း တြင္ရွိၾကပါသည္။

 တစ္ခ်ိဳ႕သည္ ေငြဥစၥာမရွိ၍ဟုဆိုကာ ပရဟိတဆိုေသာ အလုပ္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ ကိုေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ၾကျပန္ေတာ့လည္း ေငြ၊ ဥစၥာ ၾကြယ္၀လြန္းကာ အေပ်ာ္ေတြနဲ႔လံုးပန္း ဂုဏ္၊ ပကာသနေတြၾကားမွာ ထိုပရဟိတ စိတ္ဓာတ္ ပရဟိတအလုပ္ ကိုေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ျပန္သည္။ ပရဟိတဆိုေသာ အလုပ္ကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲကမွသာ  လုုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ လူသားတိုင္း အားလံုးစုေပါင္းကာ ပရဟိတ ထိျုဖဴစင္ေသာအလုပ္ကို  လုပ္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

 လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ မိမိေၾကာင့္ျပံဳးေပ်ာ္ ႏိုင္ရင္မိမိစိတ္သည္  အလိုလိုျပံဳးေပ်ာ္ႏိုင္သည္မွာ မိမိကုိယ္တိုင္ပင္  အသိဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ မိမိျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္သည္ မည္သူအတြက္လဲ၊ ကိုယ့္အတြက္လား၊ ကိုယ့္မိသားစုအတြက္လား၊ အမ်ားသူငါ အတြက္လား စဥ္းစားပါ။  မိမိအတြက္ ကိုယ့္မိသားစုအတြက္  ဆိုရင္ေတာ့ေလာဘႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အတၱဟိတစိတ္ဓာတ္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ  ထိုအလုပ္သည္ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္မဟုတ္  အမ်ားအတြက္ျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့  ျဖဴစင္မႈနဲ႔ပီတိဖံုးေသာ ပရဟိတစိတ္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔လူငယ္ေတြသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လူငယ္ဆိုေသာ  အရြယ္တြင္  လြတ္လပ္မႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ အေပ်ာ္အပါးေတြၾကားမွာ  မအားလပ္ႏိုင္ေအာင္ပင္   ႐ွဳပ္ေထြးလွ်က္  ရွိေနတတ္သည္။ လူငယ္မ်ားသည္ ဖ်တ္လတ္ တတ္ၾကြေသာ ခြန္အားေတြရွိၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာ ဖ်တ္လတ္တတ္ၾကြေသာ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားတို႔ကို အမ်ားအတြက္  အက်ဳိးရွိေသာအလုပ္ကို မိမိတတ္ႏိုင္သမွ် မိမိပတ္၀န္းက်င္  အသိုင္း၀ိုင္းအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန  လုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္ျခင္းသည္ မိမိအတြက္  အမ်ားအတြက္ အလြန္ပင္  ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းသာ အက်ဳိးေက်းဇူး ရလဒ္ျဖစ္သည္။ 

လူငယ္တိုင္းတြင္   ၫွာတာစိတ္၊ စာနာစိတ္၊ ကူညီတတ္ေသာစိတ္မ်ား  ရွိရန္အလြန္လိုအပ္သည္။ စာေရးဆရာမ ဆရာမသန္းျမင့္ေအာင္က ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ဆိုတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာမႈနဲ႔ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာရင္ လူတစ္ေယာက္မွာရွိသင့္ ရွိထိုက္တဲ့ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ အခြင့္အေရးေတြ ကိုျပည့္စံုသင့္တယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ လူသားတိုင္းကိုကူညီပါတယ္ ဆိုတဲ့စကားဆိုခဲ့ပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာရင္  လူတစ္ေယာက္မွ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လူသားအားလံုးတိုင္းမွာ ရသင့္ရထိုက္တဲ့  လူ႔အခြင့္အေရးေတြရွိပါတယ္။ လူသားတိုင္းရရွိသင့္ေသာ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ အခြင့္အေရးေတြကို ေပးႏိုင္ျခင္းသည္ ပရဟိတဆိုေသာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အလုပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူငယ္တိုင္းတြင္ ပရဟိတ လူသာခ်င္းစာနာေသာစိတ္ဓာတ္ရွိရန္အထူးလိုအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာသူမ်ား ထိုဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ  ပတ္၀န္က်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဆင္းသက္ေပါက္ဖြား လာေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ သူတို႔အရြယ္ႏွင့္ သူတို႔ရရွိသင့္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားဆံုး႐ံႈး ေနတတ္ၾကသည္မွာ လူတိုင္း  သိေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရး မ်ားကိုေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ က်ႏ္ုပ္တို႔  လူငယ္မ်ားသာမက  အမ်ားက  ၀ိုင္း၀န္းကာစုေပါင္း ကူညီျခင္းျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို  ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရရွိသင့္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို လူသား တိုင္းရရွိႏိုင္ရန္အေရးမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူသားတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာ  က်မတို႔  ကညင္ကုန္းရြာ  မီးရရွိေရးအတြက္  ေကာက္ခံရရွိေသာ မီးစက္အလွဴရွင္စာရင္းမ်ားကို  ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေအာက္တြင္  အလွဴရွင္စာရင္းမ်ားကို  ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာ  အလွဴရွင္သစ္မ်ားကိုလည္း  ဆက္လက္ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ....  ရွင္  ....။ 
  စဥ္      အမည္     ေနရပ္       လွဴဒါန္းေငြ
  ၁အရွင္၀ိမလ၀ံသ  ( ၀ိရဓမၼ )  နာလႏၵာတကၠသုိလ္ အိႏၵိယနုိင္ငံ      ၂၀၀၀၀၀ိ/           ( က်ပ္ )
  ၂အရွင္သုဇာတ နာလႏၵာတကၠသုိလ္ အိႏၵိယနုိင္ငံ      ၁၀၀၀၀၀ိ/           ( က်ပ္ )
  ၃
ေဒါက္တာ အရွင္သုဇယဥာဏ
            ၅၀၀၀၀ိ/           ( က်ပ္ )
  ၄အရွင္ေကာဝိဒ      ( စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုုးဆြမ္းေလာင္း) ျမန္မာျပည္          ၁၀၀၀၀၀ိ/         (က်ပ္)
 
ရာဇာေထြး ( blog မွတ္စု ) မေလးရွား      ၃၀၀၀၀၀ိ/           ( က်ပ္ )
 
မလြမ္း      ( အလြမ္းျမိဳ႕) ျမန္မာျပည္      ၂၀၀၀၀၀ိ/           ( က်ပ္ )
  ၇လမင္း      ( ခ်စ္စံအိမ္ ) ျမန္မာျပည္          ၂၀၀         (us ေဒၚလာ)
  ၈မ ခုိင္စုလႈိင္ ရန္ကုန္      ၁၀၀၀၀၀ိ/           ( က်ပ္ )
  ၉မ နန္းေထြးစႏၵာ စကၤာပူ      ၁၀၀၀၀၀ိ/           ( က်ပ္ )
  ၁၀ေမာင္ ေနလင္းစုိး မေလးရွား   ( ကလန္း )         ၂၀၀  (မေလးရွားရင္းဂစ္)
  ၁၁ေမာင္ဇာလင္းဟန္+မမ်ိဳးမ်ိဳး မေလးရွား   ( ကြာလာလမ္ပူ )          ၃၀၀ (မေလးရွားရင္းဂစ္)
  ၁၂ေမာင္ မင္းမင္း စကၤာပူ             ၅၀    (စကၤာပူေဒၚလာ)
  ၁၃ေစာလင္းဦးခိုင္ စကာၤပူ            ၃၀   (စကာၤပူ ေဒၚလာ)
  ၁၄ခင္သူဇာစိုး စကာၤပူ            ၃၀   (စကာၤပူ ေဒၚလာ)
  ၁၅မုိ႔မို႔ျမင့္ေအာင္ စကာၤပူ            ၃၀   (စကာၤပူ ေဒၚလာ)
  ၁၆ထက္လက္ဝင္း စကာၤပူ            ၁၀   (စကာၤပူ ေဒၚလာ)
  ၁၇ခြန္ေအာင္သူရစိုး စကာၤပူ            ၁၀   (စကာၤပူ ေဒၚလာ)
  ၁၈ကိုဂြ်န္သိန္းျမင့္ဒင္   ( ဒိန္းမတ္ )          ၂၀၀ (ဒိန္းမတ္ခရိုနာ)
  ၁၉ေစာဘာတိုးေဂ (ဒိန္းမတ္) ၅၀၀၀၀ိ/ (က်ပ္)
  ၂၀တူးတူးမာ (ျမန္မာျပည္-မံုရြာ) ၃၀၀၀၀ိ/(က်ပ္)
၂၁လြင္ျပင္+Jasmine-စံပယ္ခ်ိဳ မေလးရွား ၁၀၀(မေလးရွားရင္းဂစ္)
 
၂၂
     ( မိခင္ၾကီးေဒၚသန္းသန္း၊ (သမီး)
ရဟန္းမယ္ေတာ္ ေဒၚေမာ္လီစုိး
ႏွင္႕(သားမ်ား) မုိးမုိးေဇာ္စုိး၊
ေက်ာ္ေက်ာ္စုိး၊ေသာ္ေသာ္စုိး၊
(ညီမ) ေဒၚသန္းသန္းနဳ
(ေမာင္)ဦးလွေအာင္ မိသားစု)
အဂၤလန္      ၅၀၀၀၀၀ိ/         ( က်ပ္ )
 
၂၃
     ( မခုိင္ႏွင္းေအး) ျမန္မာျပည္-ရန္ကုန္      ၂၀၀၀၀ိ/           ( က်ပ္ )
၂၂အလွဴတြင္ပါဝင္လွဴဒါန္းလိုလွ်င္ ေအာက္တြင္ပါရွိေသာ တာဝန္ခံမ်ားထံ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္း  ပါးအပ္ပါတယ္ရွင္။

အလွဴအတြက္ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ ။

              အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္ အိႏၵိယနုိင္ငံ)

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း                = +918083881812

ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမးလ္         = ashinwimalawuntha@gmail.com
.
                                   အလြမ္းျမဳိ႕ေလး

ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမးလ္         =  alwanmyolay@gmail.com
.
                                မေလးရွား တာ၀န္ခံ

                              ရာဇာေထြး ( မေလးရွား )

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း                = 016 6787843

ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမးလ္         = yarzar.htwe5@gmail.com
.
                                  စကာၤပူ  တာဝန္ခံ  

                               နန္းေထြးစႏၵာ (စကာၤပူ)

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း                  = +6593812015

ဆက္သြယ္ရန္ေမလ္း                = rainblue2010@gmail.com

                  ဘဏ္အေကာင့္ထဲလႊဲခ်င္သူမ်ားအတြက္

Bank Account- OCBC-Bank( Account No. 581-308-608-001)
.
                                    ေဇာ္ေဇာ္ (စကာၤပူ)

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း                 = +6581422464
.
                                  ျမန္မာျပည္ တာဝန္ခံ

                           အရွင္သီရိႏၵ (ရန္ကုန္- တာေမြ)

ဆက္သြယ္ရန္ေမလ္း             = thirinda000387@gmail.com
.
                         မၾကင္စန္း (ရန္ကုန္- သဃၤန္းကြ်န္း)

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း                = 09  73036380
.
                                  တူးတူးမာ (မံုရြာ )

ဆက္သြယ္ရန္ (ရံုးဖုန္း)             = 71-23629

ဆက္သြယ္ရန္ေမလ္း                = ttchitnyima@gmail.com1 comment:

  1. မခ်စ္စံအိမ္က အလွဴအတန္း ေတာ္ေတာ္ရက္ေရာတာပဲေနာ္...

    ReplyDelete